Kittilässä epäilty ympäristörikosasia siirretty syyteharkintaan

Jaa tämä julkaisu ystävillesi:

KITTILÄ

Lapin poliisilaitoksen talousrikostutkintayksikössä suoritettu esitutkinta koskien epäiltyä ympäristön turmelemista Kittilän kunnan alueella on saatettu päätökseen.

Lapin ELY-keskuksen ja Kittilän kunnan ympäristöviranomaisen havaintojen perusteella aloitetun ympäristörikoksen esitutkinnassa selvitettiin mm. romuajoneuvojen, muun romun sekä ns. SER-jätteen varastointi- ja purkupaikan asianmukaisuutta sekä keräystoiminnan laillisuutta.

Keräystoimintaa ei oltu rekisteröity eivätkä romujen keräystoiminnasta vastaava henkilö ja varastona käytetyn alueen omistaja kertomansa mukaan olleet selvillä toiminnan luvanvaraisuudesta tai jäte- ja ympäristönsuojelulain vaatimuksista, johon viimeksi mainittuun liittyy myös ns. selvilläolovelvollisuus. Tilalla oli myös hävitetty jätteitä vastoin jätelain määräyksiä.

Kittilässä epäilty ympäristörikosasia siirretty syyteharkintaan 1

Esitutkinnassa selvitettyjen seikkojen perusteella asiassa on laiminlyöty ympäristö-, keräys- ja jätelupien hankkiminen sekä varastoalueena käytetyn maa-alueen muuttaminen teknisiltä ominaisuuksiltaan lakien ja asetusten mukaiseksi. Tarvittavien lupien hankkimatta jättämisestä, romun myynnistä ja maanrakennustöiden laiminlyönnistä saatu taloudellinen hyöty on yhteensä lähes 100 000 euroa.

Rikosasia on lähetetty syyteharkintaan eikä poliisi tiedota asiasta enempää.

Lähde ja teksti: Poliisi

Kittilässä epäilty ympäristörikosasia siirretty syyteharkintaan 2

Jaa tämä julkaisu ystävillesi: